2006
Het jaar 2006 was het Mozartjaar. Op verschillende manieren is daar aandacht aan geschonken zowel  bij de keuze van de muziek op de vaste speeltrommel als bij de bijzondere bespelingen. Ook de zes zomeravondconcerten stonden voor een deel in het teken van de componist Mozart.
Er zijn een aantal hanteerbare vlaggen gemaakt met het logo van de stichting om daarmee extra aandacht bij de kerk te genereren als er speciale concerten zijn.

===================================