De Ploeg in de Gouwen
2018. 100 Jaar kunstkring  De Ploeg. Gerhard P.J. Jansema schreef het lied ‘De Ploeg in de gouwen’.  ‘Gouwen’ is een oude term voor provinciestreken.  Het Hogeland was geliefd bij de kunstschilders van weleer. ‘Rood kleurt Fivelingo’; Jansema zag een verband met de kleuren van  de Ommelander vlag uit 1579 rood, wit, blauw van Fivelingo, Hunsingo en Westerkwartier. In 1947 is de huidige vlag ontstaan. De bentgenoten werkten uiteraard met kleuren. Maar De Ploeg herbergt meer kunstuitingen zoals grafische (druk-)kunst (o.a. Werkman) en… muziek (Ruyneman). Vandaar dit lied.
De Ploeg in de gouwenGerhard P.J. Jansema)
Daipblaauwe lucht, pervinzie vlag
De Ploeg brocht kleur rondom Stad
Aargens in t gruin, ston bie t Raitdaip,
t Blaauwbörgje, vaarf was doar zat
Sums n aqua-rel, plons! en t stel,
dreef  op de ezel noar t Wad…

(Refrein)
Rood kleurt Fivelingo
Wit glaanst in Hunsingo
Blaauw siert t Westerkwartier
en t Gruin…., heurt ja bie Stad

Schilders sjouwen geern deur klaai en deur zaand
omliesten de gouwen van t Grunneger laand

Kleima en Hansen, handege Job,
muiken Warffum’s Rieksmonument
Werkman muik geern, ‘druksels’ veur elk
en t Gilde kreeg n Kopperprent
Grunnen op pertret, mengd op t pelet,
doar wer De Ploeg mit bekend
Auke de Boer heeft het op muziek gezet heeft en het staat deze zomer op de speeltrommel.