stichting martini beiaard - diversen
Nederlandse Klokkenspel-Vereniging
Beiaard Wereld Federatie
Nationaal Klok & Peel Museum Asten
Groninger Klokkenluiders Gilde
Royal Eijsbouts Klokkengieterij
Klokken- en Kunstgieterij Reiderland
Muziekschool Groningen
Klokkengieterijmuseum Heiligerlee
Petit & Fritsen
Alternatieve Elf-Instellingentocht 2014 - 2015