Groningen trots op zijn 12-gelui in de Martinitoren
Eeuwenlang hebben onze voorvaderen de tijd bepaald aan de stand van de zon, en aan het luiden van dorps- of stadsklokken. Kloosters en de kerken bepaalden ons gevoel voor tijd. Tot in de vorige eeuw is dat zo gebleven.
In Groningen gaf de Martinitoren " 's avonds te tien uren" met de Ruimstraatklok de order voor het "ruimen van de straat" en het sluiten van de stadspoorten. De torenklokken markeerden niet alleen de tijd van de dag, maar ook van het jaar. Zo kon je ook hóren of het Kerstmis was of Kermis, of er een huwelijksfeest werd gehouden of er een begrafenis plaats vond. Geen wonder dat men in de vorige eeuw na alweer een grote epidemie besloot de doodsklok ná 1826 niet meer te luiden...

In 1982 is het Groninger Klokkenluiders Gilde opgericht.
Het gilde beschikt momenteel over 35 vrijwilligers, die bij toerbeurt de klokken in de Martinitoren luiden.
Zo zeer is er waardering voor hun werk dat in 1994 Stad en Provincie samen de drie zware luidklokken hebben uitgebreid tot een 12-gelui, zoals dat voor oude Hanzesteden gebruikelijk was. Onder leiding van een luidmeester heeft het gilde een groot aantal disposities opgesteld en ingestudeerd. Daarbij wordt in een bepaalde volgorde een aantal klokken geluid. Slechts bij een enkele gelegenheid zijn alle 12 klokken te beluisteren. Door die disposities krijgt men evenwel een ruim beeld van de mogelijkheden die een 12-gelui biedt.

Disposities
Het Groninger Klokkenluiders Gilde heeft 98 beschreven disposities. Ze worden zorgvuldig geselecteerd op gelegenheid.

Programma
Vooral bij kerkdiensten in Martinikerk en op nationale feestdagen zijn de klokkenluiders letterlijk actief in touw. Voorts worden de klokken geluid bij de jaarlijks terugkerende Jeugdluisterwedstrijd en het driejaarlijks terugkerende Internationaal Beiaard Concours Groningen die worden georganiseerd door de Stichting Martini Beiaard Groningen.

Iedere laatste zaterdag van de maand worden de klokken vanaf 17.00 uur en
elke zondag van 11.15 - 11.25 uur en van 16.45 - 16.55 uur geluid.


Voor meer informatie kunt u kontact opnemen met:

Secretariaat Groninger Klokkenluiders Gilde:

Secretaris: Jan Roeland: secretaris@klokkenluidersgilde.nl
Penningmeester: Han Borg: penningmeester@klokkenluidersgilde.nl
Voorzitter: Hans van der Veen: voorzitter@klokkenluidersgilde.nl
stichting martini beiaard - klokkenluidersgilde