Op zaterdag 8 september is in het kader van de Open Monumentendag 2018  de Martinitoren vrij toegankelijk en zijn er demonstraties van de luidklokken en het carillon.

De Martinitoren is zaterdag 8  september a.s.  gratis toegankelijk in het kader van de jaarlijkse Open  Monumentendag.
Voor de Martinitoren  is een aantrekkelijk  programma gemaakt door de Stichting Martini Beiaard Groningen en het Groninger Klokkenluidersgilde in samenwerking met de VVV .
Men kan op vier momenten meedoen aan een excursie naar de klokken georganiseerd door het klokkenluidersgilde  : om 11.00 uur, 12.30  uur , 14.00 uur en 15.30 uur.

De stadsbeiaardier  Auke de Boer geeft om 11.30 uur een toelichting op het Hemony-carillon. Dit herhaalt zich om  13.00 ,14.30 en 16.00  uur.
Voor de excursies dient men zich aan te melden bij de stand van de stichting en het gilde.
Verder gaat de Stichting Martini Beiaard Groningen dit jaar  in de stand in het koor van de Martinikerk weer  werken met een “jukebox” in de vorm van een miniatuur van de Martinitoren. Deze toren met een hoogte van meer dan 3 meter staat bij de stand. Aan de hand van een jukeboxlijst mag uit een lijst met klassieke en populaire nummers gekozen worden. Deze melodie wordt dan gespeeld door de beiaardier.
Voor de kinderen is een fraaie boekenlegger van de Martinitoren beschikbaar evenals een bouwplaat van de toren en er kunnen CD’s van het carillon gekocht worden De mogelijkheid is ook aanwezig om lid te worden van de Vrienden van de beiaard.

Stichting Martini Beiaard Groningen
Secr. D.van Dijk/Chopinlaan 58, 9722 KH Groningen.

Voor nadere inlichtingen kan men terecht bij de voorzitter dhr. Willem Hoiting, tel. 050-3094630 of 0655170638 of bij de stadsbeiaardier dhr. Auke de Boer, tel. 0511-444540 of 0640335580
Nadere informatie is te verkrijgen boor de vz. Willem Hoiting, tel. 050-3094630 of 0655170638 ; mail: 
hoitingwillem@gmail.com <mailto:hoitingwillem@gmail.com>