Op zaterdag 10 juni  is de Martinitoren gratis toegankelijk
in het kader van de provinciale Open Torendag.


De Martinitoren is zaterdag 10 juni a.s. gratis toegankelijk in het kader van de jaarlijkse provinciale Open Torendag. Evenals vorig jaar zullen door bemiddeling van  de Stichting Oude Groninger Kerken  elders in de provincie een aantal van haar torens open zijn voor het publiek.

Voor de Martinitoren  is een aantrekkelijk  programma gemaakt door de Stichting Martini Beiaard Groningen en het Groninger Klokkenluidersgilde in samenwerking met de VVV .
Men kan op vier momenten meedoen aan een excursie naar de klokken : om 12.00 uur, 13.00 uur , 14.00 uur en 15.00 uur..

De stadsbeiaardier  Auke de Boer geeft om 12.30 uur een toelichting op het Hemony-carillon. Dit herhaalt zich om 13.30, 14.30 en 15.30 uur. Voor kinderen is een fraaie boekenlegger van de Martinitoren beschikbaar  en er kan een CD gekocht worden.

Stichting Martini Beiaard Groningen
Secr. D.van Dijk/Chopinlaan 58, 9722 KH Groningen.

Voor nadere inlichtingen kan men terecht bij de voorzitter dhr. Willem Hoiting, tel. 050-3094630 of 0655170638 of bij de stadsbeiaardier dhr. Auke de Boer, tel. 0511-444540 of 0640335580