De Martinitoren is zaterdag 9 juni a.s. gratis toegankelijk in het kader van de jaarlijkse provinciale Open Torendag. Evenals vorig jaar zullen door bemiddeling van  de Stichting Oude Groninger Kerken  elders in de provincie een aantal van haar torens open zijn voor het publiek.

Voor de Martinitoren  is een aantrekkelijk  programma gemaakt door de Stichting Martini Beiaard Groningen en het Groninger Klokkenluidersgilde in samenwerking met de VVV .
Men kan op vier momenten meedoen aan een excursie naar de klokken : om 11.00 uur, 12.30 uur , 14.00 uur en 16.00 uur.
De stadsbeiaardier  Auke de Boer geeft in aansluiting op een demonstratie van de luidklokken  steeds een toelichting op het Hemony-carillon. Voor kinderen is een fraaie boekenlegger van de Martinitoren beschikbaar  en er kan een CD gekocht worden.

Verder gaat de Stichting Martini Beiaard Groningen weer werken met een “jukebox” in de vorm van een miniatuur van de Martinitoren. Deze toren met een hoogte van meer dan 3 meter staat bij de VVV op de Grote Markt. Aan de hand van een jukeboxlijst mag uit een lijst met klassieke en populaire nummers gekozen worden. Deze melodie wordt dan gespeeld door de beiaardier.

Het geheel zal om ongeveer 16.30 uur worden afgesloten met het luiden van de 12 klokken van de Martinitoren in het kader van de klokkenestafette die de Stichting Klokkenspel Groningen heeft georganiseerd in het kader van haar 25-jarig bestaan. Hieraan zullen ongeveer 65 provinciale torens mee doen.

Stichting Martini Beiaard Groningen
Secr. D.van Dijk/Chopinlaan 58, 9722 KH Groningen.

Voor nadere inlichtingen kan men terecht bij de voorzitter dhr. Willem Hoiting, tel. 050-3094630 of 0655170638 of bij de stadsbeiaardier dhr. Auke de Boer, tel. 0511-444540 of 0640335580