1464
Tijdens de bouwwerkzaamheden stortte een deel van de toren in. " en daarnae is t al dele gevallen mytten toerne ende klocken" aldus de Groninger kroniekschrijver Sicke Benninge (1465 - 1530).