1465
De dag na Pasen werd de toren door de bliksem getroffen. De klokken (in 1464 toch deels behouden?) vielen op het gewelf doch: "behielden haeren klanck". (Sicke Benninge).