1578
De overige klokken werden in 1578 door van Trier gegoten en opgehangen. Zie over een in de A-toren opgehangen van Trier-klok, afkomstig uit de Martini, bij 1676.
De betaling van de klokken geschiedde in termijnen. Pas op 14 oktober 1595 ontving van Trier zijn laatste geld (in obligaties) en wel fl. 2639,00.