1594
Nadat de stad op de Spanjaarden was heroverd hielden Maurits en Willem Lodewijk op 23 juli een blijde intocht in de stad. Op het carillon speelde de beiaardier Bartold Jansen o.a. het geuzenlied “Wilhelmus van Nassaue”. Er waren toen blijkbaar voldoende klokken om dit lied te spelen!
Vermeld wordt dat tijdens het beleg van Maurits en Willem Lodewijk van de stad de “Onze Lieve Vrouweklok”, de op één na grootste klok in de Martini op 21 juni door een voltreffer werd vernield. (J. van den Broek: Het beleg van Groningen mei – juni 1594 in “Rondom de Reductie” 1994)
Wellicht dat door verder archiefonderzoek nog duidelijk wordt hoeveel en welke klokken in de periode van ca. 1580 – 1660 in de Martini hebben gehangen.