1634
Op 18 januari worden de voogden van de Martinikerk aangezegd de uurwerken te herstellen.