1664
Op 29 mei 1664 leverde Hemony 32 klokken af en de eerste bespeling van die klokken vond plaats op 1 oktober 1664. Momenteel hangen er nog 30 Hemonyklokken in de Martinitoren.