1671
Op 22 februari was er een blikseminslag in de toren waardoor een begin van brand ontstond. Petrus Hemony giet nog drie klokken voor het carillon. Ze worden bij de klokken van zijn broer (Franciscus was in mei of juni 1667 overleden) gehangen. Ook de A-kerk werd dit jaar door de bliksem getroffen (1 mei) waarbij de in 1661 geplaatste Hemonybeiaard verloren ging. Na 1671 is er geen carillon weer geplaatst in de A-toren.