1699
Op 21 januari werd er een "beŽdigd stads-horlogeur aangesteld om t opzicht te hebben over uur- en speelwerk van de toren". Op 15 juli wordt er een reglement vastgesteld voor bedienden van de Martini zoals campanist, de kloksteller en de trompetter.