1984
23 augustus: plechtige overdracht van het nieuwe carillon als geschenk van de burgerij aan het gemeentebestuur. Het comité had een kleine vier ton bijeengebracht!
Er hingen toen, buiten de luiklokken, 49 carillonklokken in de toren.