2011
De stichting heeft meegedaan aan de 28 augustus-festiviteiten door de reizende beiaard de Paltz beschikbaar te stellen.

De stichting heeft verder meegewerkt aan het tweejaarlijks Eem-en Weem festival op 13 mei.

Tegenwoordig wordt de speeltrommel van het automatische carillon, dat eens in het kwartier een wijsje laat horen, 4x per jaar opnieuw verstoken.

Op 29 september heeft een Duits bureau onderzoek gedaan naar de ophanging van de klokken in de Martinitoren Bij dat onderzoek werden alle klokken langdurig geluid om na te gaan of dat nadelige effecten heeft op de bouwkundige staat van de Martinitoren. Het onderzoek trok landelijk de aandacht van verschillende media.

Er is een nieuwe eigentijdse huisstijl ontwikkeld compleet met een aantal banners en een scherm waardoor de stichting zich weer op moderne wijze kan presenteren. Ook een nieuwe logo en briefpapier horen daarbij. In dezelfde tijd is ook de website geheel vernieuwd en aangepast aan de nieuwe huisstijl. De site is nu weer bij de tijd en gebruiksvriendelijker.