2012
Het hoogtepunt was dit jaar toch wel het internationale Sweelinck-beiaardconcours op 15 sept. Hieraan hebben 7 jonge beiaardiers uit de USA, Japan, Zuid-Korea, Polen en Nederland meegedaan. Het concours was goed voorbereid en er mag worden teruggekeken op een in alle opzichten geslaagde dag waarvoor veel werk is verzet. De dag werd beŽindigd met de feestelijke prijsuitreiking ís-avonds in het Feith-huis door wethouder Visscher. Het plan om van de composities die gespeeld zijn op het concours beiaardboek nr. VII uit te geven, zal in 2013 worden gerealiseerd.

Doorbordurend op de nieuwe huisstijl heeft het bestuur een mooie boekenlegger laten maken die als pr-product bij voorkomende gelegenheden kan worden weggeven.

De uitgifte van een CD met muziek van alle 7 bespeelbare carillons in de provincie Groningen is uiteindelijk in december gerealiseerd