2018
Wij hebben dit jaar voor het eerst weer vier speciale zomeravondconcerten in de maand september georganiseerd waarvoor beiaardiers van naam zijn uitgenodigd: Janno den Engelsman ( 6 sept.), Arie Abbenes ( 13 sept.), Wim Ruitenbeek ( 20 sept. ) en last but not least Bernard Winsemius ( 27 sept. ).

Maar ook rond 5 december en de Kerst werden bijzondere concerten gegeven. Het concert op 11 november ter gelegenheid van St.Maarten werd gegeven in aansluiting op het orgelconcert in de Martinikerk. De traditie om in het voorjaar een verzoeknummers-concert te geven is ook dit jaar voortgezet.

Dit jaar werd Koningsdag op 27 april in Groningen gevierd in aanwezigheid van de Koninklijke familie. De gemeente heeft van ons aanbod om de beiaards te bespelen graag gebruik gemaakt en daardoor kon Auke de Boer die dag het carillon van de Martinitoren bespelen en Adolph Rots deed dat op de beiaard van de RUG. Beiden speelde het speciaal voor deze dag gecomponeerde lied.

De website wordt actueel gehouden en is uitgebreid met een pagina met veel gestelde vragen en het historisch overzicht is bij de tijd gebracht.

De stichting is vertegenwoordigd in het bestuur van de Stichting Klokkenspel Groningen die dit jaar 25 jaar bestond. Dit is verspreid over het jaar feestelijk gevierd te beginnen met een luidestafette op 9 juni. Hier deden ruim 70 kerktorens/klokken aan mee en de estafette eindigde met het gelui van de Martinitoren