Martini

Rustig rijst de ranke toren
Uit het stadsgewoel omhoog;
Hoog verheven, als verloren
In zijn transen, boog op boog
En hij staart er ver in ’t ronde
Over stad en veld en meer
Roepend met metalen monde
Al de uren keer op keer.

Vader van Micha de Vreede.

Martini (1 couplet van 12) 1917
gepubliceerd in ‘Orgaan’ van de
Christelijke Gymnasiasten Bond