gastenboek
Stichting Martini Beiaard Groningen
totaal overzicht geschiedenis 2003 - 2021
 

subsidie
subsidie

Het project om de jeugd van de basisscholen kennis te laten maken met de beiaard is verder uitgewerkt. In samenwerking met de st. Michaelschool, het CMK (Cultuureducatie Met Kwaliteit) en de Stichting Erfgoedpartners is er een subsidie verkregen van € 4550, = voor de realisatie.

3d scan vervolg
3d scan vervolg

De in eerste instantie door de studenten van de Stendenhogeschool te Leeuwarden gemaakte 3D-scan van de kerk en toren heeft toch nog een vervolg gekregen.

sint martinus film
sint martinus film

Samen met de Vereniging Vrienden van de Martinikerk een speciale Sint Martinus-film gemaakt. In deze educatieve film is o.a.de beiaardier te zien op het democarillon en op onze grote beiaard met veel uitleg voor de jeugd. Deze film is op 11 november uitgezonden door OOG-TV.

3d puzzel
3d puzzel

Een andere geslaagde actie is de uitgifte van een 3D-puzzel waarmee een zeer exacte kopie van de Martinitoren en -kerk te maken is. De puzzel is op 28 sept. officieel aangeboden aan de Commissaris van de Koning de heer René Paas.

fries volkslied
fries volkslied

Aan het einde van het jaar ontstond naar aanleiding van een verzoeknummeractie van RTV Noord een mediahype omdat in dat kader het Friese volkslied op de Groningse Martini werd gespeeld.

3 gast beiaardiers
3 gast beiaardiers

Drie Gastbeiaardiers hebben in juli en augustus gespeeld tijdens de vakantie van onze vast beiaardier Auke de Boer: Vincent Hensen, Jan Bezuijen en Marc van Eyck ( België ) hebben toen op de zaterdagen gespeeld.

rolling stones
rolling stones

De tentoonstelling van de Rolling Stones in het Groninger Museum is niet onopgemerkt voorbij gegaan. Onze beiaardier heeft een programma met nummers van de Stones gespeeld tijdens de opening. Daar is zowel in de regionale en landelijke pers, als op radio en tv enorm veel aandacht voor geweest. Het filmpje hiervan werd via de sociale media ( Facebook) gedeeld door Mick Jagger , die de naam van de beiaardier Auke de Boer noemde, en dat was in de gehele wereld te zien!

75 jaar bevrijding
75 jaar bevrijding

Er zijn speciale programma’s gespeeld voor de viering van de 75-jarige bevrijding en de capitulatie van Japan op 15 aug. 1945, maar ook bij de presidentsverkiezing in de USA.

pasen
pasen

Rond Pasen is speciale passietroostmuziek gespeeld. Ook is meegedaan aan de landelijke actie You ‘ll never walk alone. Het overlijden van Vera Lynn heeft aandacht gekregen.

corona virus
corona virus

De pandemie die is ontstaan door het coronavirus heeft ook ons parten gespeeld, maar onze beroemde Hemonybeiaard is dit jaar veel bespeeld en alle beiaardiers hebben een druk topjaar gehad. We konden ons carillon laten klinken omdat dit een van de weinige muziekinstrumenten is, die niet wordt bespeeld in een concertzaal met publiek.

verborgen verleden
verborgen verleden

We konden ook meeliften met de publiciteit rond de tv-uitzending “Verborgen verleden “ die op 29 nov. werd uitgezonden en waar de beiaard een belangrijke rol in vervulde.

timmermanszolder
timmermanszolder

Op 21 juni is de geheel nieuw ingerichte Martinitoren feestelijk in gebruik genomen. De zgn. timmermanszolder is veranderd in een voorlichtingscentrum. Op 22 juni heeft de VVV gebruik gemaakt van onze mini -Martinitoren om de heropening extra luister bij te zetten

sour times
sour times

Ook weet men de beiaard steeds vaker te vinden voor een muzikale medewerking. Zo was er bij het festival Eurosonic/Noorderslag een bespeling met louter popmuziek en werd er met de band EUT een clip gemaakt met hun nummer “Sour times”

extra concerten
extra concerten

Dit jaar konden weer 10 extra beiaardconcerten worden gegeven. Wij hebben ook een extra concert gegeven bij het afscheid van burgemeester Den Oudsten op 29 sept. Dat was in combinatie met koperblazers die opgesteld stonden op het dak van het VVV-gebouw op de Grote Markt.

statuten
statuten

De statuten van de stichting die dateren van 1985 zijn gemoderniseerd.

stichting klokkenspel
stichting klokkenspel

De stichting is vertegenwoordigd in het bestuur van de Stichting Klokkenspel Groningen die dit jaar 25 jaar bestond. Dit is verspreid over het jaar feestelijk gevierd te beginnen met een luidestafette op 9 juni. Hier deden ruim 70 kerktorens/klokken aan mee en de estafette eindigde met het gelui van de Martinitoren.

historisch overzicht
historisch overzicht

De website wordt actueel gehouden en is uitgebreid met een pagina met veel gestelde vragen en het historisch overzicht is bij de tijd gebracht.

koningsdag
koningsdag

Dit jaar werd Koningsdag op 27 april in Groningen gevierd in aanwezigheid van de Koninklijke familie. De gemeente heeft van ons aanbod om de beiaards te bespelen graag gebruik gemaakt en daardoor kon Auke de Boer die dag het carillon van de Martinitoren bespelen en Adolph Rots deed dat op de beiaard van de RUG. Beiden speelde het speciaal voor deze dag gecomponeerde lied.

bijzondere concerten
bijzondere concerten

Maar ook rond 5 december en de Kerst werden bijzondere concerten gegeven. Het concert op 11 november ter gelegenheid van St.Maarten werd gegeven in aansluiting op het orgelconcert in de Martinikerk. De traditie om in het voorjaar een verzoeknummers-concert te geven is ook dit jaar voortgezet.

speciale zomeravonden
speciale zomeravonden

Wij hebben dit jaar voor het eerst weer vier speciale zomeravondconcerten in de maand september georganiseerd waarvoor beiaardiers van naam zijn uitgenodigd: Janno den Engelsman ( 6 sept.), Arie Abbenes ( 13 sept.), Wim Ruitenbeek ( 20 sept. ) en last but not least Bernard Winsemius ( 27 sept. ).

trouwerijen
trouwerijen

De gemeente heeft op ons verzoek toestemming gegeven om te starten met een voorzichtige proef om bij trouwerijen het carillon te bespelen, maar daar is nog weinig gebruik van gemaakt.

koningklijke bibliotheek
koningklijke bibliotheek

Wij werden aangenaam verrast door de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag die onze site wil opnemen in haar archief.

website vernieuwd
website vernieuwd

De website is in 2017 wederom vernieuwd en aantrekkelijker gemaakt voor de gebruikers. Voor het eerst zijn bijvoorbeeld alle versteken van de automatische speeltrommel vanaf 2003 in beeld gebracht.

basisscholen
basisscholen

Het project om de jeugd van de basisscholen kennis te laten maken met de beiaard is verder ontwikkeld.

jukebox in gebruik
jukebox in gebruik

Onze jukebox waarover wij het vorige jaar berichtten, kon op de Open Torendag 2017 voor het eerst in gebruik worden genomen.

feestelijke vertoning
feestelijke vertoning

De door de studenten van de Hogeschool in Leeuwarden gemaakte 3 D scan van de kerk en de toren, inclusief de beiaard, is op 12 juli feestelijk vertoond. Op die dag werd ook het jubileum van de Vrienden van de Martinikerk onder grote publieke belangstelling gevierd.

sint maarten concert
sint maarten concert

Het concert op 11 november ter gelegenheid van St.Maarten werd gecombineerd met een orgelconcert in de Martinikerk. Het publiek kon de beiaardier zien op schermen in de kerk.

cultuureducatie
cultuureducatie

Via contacten met het bureau voor Cultuureducatie met Kwaliteit en in samenwerking met de kerk, is in 2017 de Boerhaaveschool uitgenodigd om de beiaard te bezichtigen vanuit een educatieve invalshoek en op die manier kennis te nemen van dit bijzondere culturele erfgoed.

aluminiummodel jukebox
aluminiummodel jukebox

Het idee om een soort jukebox te maken van een schaalmodel van de Martinitoren kon gerealiseerd worden. Het aluminiummodel is bijna 3 meter hoog en inklapbaar. Nadat het geverfd is kon het op hoogtijdagen als blikvanger op de Grote Markt worden geplaatst. Het publiek kan dan een keuze maken uit de door de beiaardier te spelen melodieën.

3d scan
3d scan

Veel energie is gaan zitten in de voorbereiding van het maken van een 3D scan van de kerk en toren inclusief de beiaard. Dit is gebeurd door studenten van een Hogeschool in Leeuwarden en in nauwe samenwerking met de Vrienden van de Martinikerk.

speeltrommel
speeltrommel

Het periodiek versteken van de automatische speeltrommel is door de beiaardier meer publiek gemaakt. Men kan er bij aanwezig zijn en men kan zelf ook melodieën voorstellen.

demo carillon
demo carillon

De officiële ingebruikstelling van het democarillon geschiedde door wethouder Van der Schaaf. Onze voorzitter Willem Hoiting heeft een film gemaakt over de totstandkoming en de ingebruikname van het democarillon, die sedertdien op de luidzolder staat

hemony beiaard
hemony beiaard

Veel energie is gaan zitten in de organisatie en de uitvoering van het op 24 januari gehouden symposium ter gelegenheid van het 350 jarig bestaan van de Hemony-beiaard. Dit werd bezocht door 80 deelnemers en was een groot succes. Henk Verhoef lichtte het restauratiebeleid van de Hemony-beiaarden toe en de stadshistoricus Beno Hofman vertelde over de geschiedenis van de toren, de beiaard en de luidklokken.

afscheid rots
afscheid rots

Beiaardier Rots heeft op 9 juli 2015 afscheid genomen wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Bij dat afscheid bood hij een nieuw beiaardboek aan, nr. VIII in de bestaande reeks, met werk van de Groninger componist Ludwig.

klavion
klavion

Het klavion dat in de Muziekschool stond werd nauwelijks nog gebruikt. Het kwam niet meer voor in het cursusprogramma van de muziekschool en er moest een andere plaats voor worden gezocht. Doordat dat niet is gelukt werd om de genoemde redenen het klavion verkocht aan beiaardier Den Engelsman.

demo carillon
demo carillon

Verder is het bestuur intensief bezig geweest met de begeleiding van de bouw van ons democarillon door de klokkengieter Simon Laudy in Beerta. Dit instrument met 18 klokjes die op 21 aug. werden gegoten, is 4 m hoog en heeft de contouren van de Martinitoren. Het instrument dat geplaatst is op de luidzolder, kan vrij bespeeld worden door bezoekers van de Martinitoren.

rug 400 jaar
rug 400 jaar

Veel energie is gaan zitten in het overleg met de RUG die dit jaar haar 400 jarig bestaan vierde. Op 25 mei werd in dat kader een zeer bijzonder concert gegeven met de beide beiaardiers en met medewerking van het klokkenluidersgilde die de vrijwilligers die de klokken luidden, instrueerde. Het geheel stond onder leiding onze de voorzitter die met behulp van een vernuftig systeem zowel de beiaardiers als de klokkenluiders aanstuurde.

historisch onderzoek
historisch onderzoek

Uit historisch onderzoek is gebleken dat het 350 jaar geleden is dat de oorspronkelijke Hemony-beiaard in de Martinitoren werd aangebracht.

nieuw jasje
nieuw jasje

De website van de stichting is in een nieuw jasje gestoken waardoor zij weer voldoet aan de huidige eisen.

sweelinckconcours
sweelinckconcours

De muziek die gespeeld is op het internationale beiaardconcours op 15 sept.2012, ook wel het Sweelinckconcours genoemd, is verzameld in het Groninger Beiaardboek nr. VII.

nieuw koningspaar
nieuw koningspaar

Bij het bezoek van het nieuwe koningspaar op 28 mei aan Groningen heeft de beiaard gespeeld, wat uiteraard landelijke aandacht heeft gekregen.

muziek cd
muziek cd

De uitgifte van een CD met muziek van alle 7 bespeelbare carillons in de provincie Groningen is uiteindelijk in december gerealiseerd.

boekenlegger
boekenlegger

Doorbordurend op de nieuwe huisstijl heeft het bestuur een mooie boekenlegger laten maken die als pr-product bij voorkomende gelegenheden kan worden weggeven.

sweelinck
sweelinck

Het hoogtepunt was dit jaar toch wel het internationale Sweelinck-beiaardconcours op 15 sept. Hieraan hebben 7 jonge beiaardiers uit de USA, Japan, Zuid-Korea, Polen en Nederland meegedaan. Het concours was goed voorbereid en er mag worden teruggekeken op een in alle opzichten geslaagde dag waarvoor veel werk is verzet. De dag werd beëindigd met de feestelijke prijsuitreiking ’s-avonds in het Feith-huis door wethouder Visscher. Het plan om van de composities die gespeeld zijn op het concours beiaardboek nr. VII uit te geven, zal in 2013 worden gerealiseerd.

nieuwe huisstijl
nieuwe huisstijl

Er is een nieuwe eigentijdse huisstijl ontwikkeld compleet met een aantal banners en een scherm waardoor de stichting zich weer op moderne wijze kan presenteren. Ook een nieuwe logo en briefpapier horen daarbij. In dezelfde tijd is ook de website geheel vernieuwd en aangepast aan de nieuwe huisstijl. De site is nu weer bij de tijd en gebruiksvriendelijker.

duits onderzoek
duits onderzoek

Op 29 september heeft een Duits bureau onderzoek gedaan naar de ophanging van de klokken in de Martinitoren Bij dat onderzoek werden alle klokken langdurig geluid om na te gaan of dat nadelige effecten heeft op de bouwkundige staat van de Martinitoren. Het onderzoek trok landelijk de aandacht van verschillende media.

verstoken
verstoken

Tegenwoordig wordt de speeltrommel van het automatische carillon, dat eens in het kwartier een wijsje laat horen, 4x per jaar opnieuw verstoken.

eem en weem
eem en weem

De stichting heeft verder meegewerkt aan het tweejaarlijks Eem-en Weem festival op 13 mei.

augustus feesten
augustus feesten

De stichting heeft meegedaan aan de 28 augustus-festiviteiten door de reizende beiaard de Paltz beschikbaar te stellen.

logo
logo

Het logo van de stichting is gemoderniseerd om de website te optimaliseren opdat de stichting zich beter kan presenteren.

electronische muziek
electronische muziek

Een wel heel bijzonder concert werd gegeven op 23 september. Het spel op de beiaard werd toen begeleid door elektronische muziek die opgesteld stond aan de voet van de Martinitoren. Deze combinatie van zeer verschillende muzieksoorten leverde een bijzondere klankcombinatie op.

dag van de beiaard
dag van de beiaard

Op 19 juni was het de landelijke dag van de beiaard omdat toen gevierd werd dat dit instrument 500 jaar geleden ontstond.

zilver en brons
zilver en brons

Op zaterdag 12 september werd het programma gecombineerd met de Open Monumentendag. Om 17.00 uur werd de beiaardcompositie "Zilveren brons " ten gehore gebracht.

reizende beiaard
reizende beiaard

Op vrijdag 11 september concerteerde de reizende beiaard met Rosemarie Seuntiëns aan de speeltafel en met medewerking van Gruno's TNT Postharmonie o.l.v. Peter Kleine Schaars.

de paltz
de paltz

Op 10 september werd in combinatie met de Uitmarkt op de Grote markt een concert gegeven op de reizende beiaard De Paltz door Carl van Eyndhoven met medewerking van de Stage band o.l.v. Bert Pfeiffer.

festival
festival

Het festival begon op 9 september met een concert a quatre mains van het Groninger Carillon Duo i.c. de beide stadsbeiaardiers Auke de Boer en Adolph Rots.

ring dem bells
ring dem bells

Op 11 november werd aan wethouder Peter Verschuren de door de bekende Groninger componist Frans Vuursteen geschreven compositie "Ring Dem Bells" officieel aangeboden op de luizolder van de Martinitoren. Dit is een zeer bijzonder compositie speciaal geschreven voor de Martinibeiaard voor twee beiaardiers en 6 klokkenluiders. Met hulp van het klokkenluidersgilde werd dit stuk door onze beide beiaardiers ten gehore gebracht.

zomeravond concerten
zomeravond concerten

In de periode van 5 juni tot 21 augustus vonden weer de zomeravondconcerten plaats waarbij werd geluisterd naar het spel van bekende beiaardiers als Boudewijn Zwart, Gert Oldenbeuving en Malgosia Fiebig.

monumentendag
monumentendag

Ook bij de Open Monumentendag op 8 september 2007 was het mogelijk groepsgewijs het carillon te bezichtigen.

zomeravond concert
zomeravond concert

Er zijn wederom een achttal zomeravondconcerten georganiseerd. Voor de concerten waren ook een Poolse beiaardier en een beiaardier uit de U.S.A. uitgenodigd. Men kon de concerten voor het eerst beluisteren vanaf het dakterras van V en D aan de Grote Markt.

vlaggen
vlaggen

Er zijn een aantal hanteerbare vlaggen gemaakt met het logo van de stichting om daarmee extra aandacht bij de kerk te genereren als er speciale concerten zijn.

mozartjaar
mozartjaar

Het jaar 2006 was het Mozartjaar. Op verschillende manieren is daar aandacht aan geschonken zowel bij de keuze van de muziek op de vaste speeltrommel als bij de bijzondere bespelingen. Ook maar liefst acht zomeravondconcerten stonden voor een deel in het teken van de componist Mozart.

groninger klokken
groninger klokken

Presentatie op 21 oktober door gedeputeerde Gerritsen van het boek over alle Groninger klokken en beiaards waar stadsbeiaardier Adolph Rots een aanzienlijke bijdrage aan heeft verleend.

zomerconcerten
zomerconcerten

De 6 speciale zomerconcerten in de maanden juni, juli en augustus zijn weer gegeven door een aantal gastbeiaardiers die voor de helft uit het buitenland kwamen. De speciale luisterplek was dit jaar ingericht op het overdekt dakterras van café restaurant Naberhof.

open torendag
open torendag

Met de Stichting Martinikerk kon weer samen worden gewerkt op de Open Toren dag op 11 juni.

eem en weem
eem en weem

Op 23 april heeft de stichting medewerking verleend aan het Eem en Weem festival dat tweejaarlijks wordt gehouden.

4e lustrum
4e lustrum

Dit jaar wordt al weer het 4e lustrum van de SMBG gevierd.

wielerwedstrijd
wielerwedstrijd

Ter gelegenheid van de wielerwedstrijd Groningen-Münster vervulde het qua repertoire aangepaste beiaardspel een rol in het cultureel programma van de manifestatie. In dat kader kan ook vermeld worden dat zelfs de Nord Deutsche Rundfunk een uitzending heeft besteed aan de beiaard.

balkonscene
balkonscene

Landelijke en hoogstwaarschijnlijk ook internationale aandacht kreeg de beiaard toen op 30 april ter gelegenheid van Koninginnedag 2004 koningin Beatrix te gast was in Groningen. Bij de balkonscène werd de Martinibeiaard bespeeld in combinatie met koperblazers.

koperblazer concert
koperblazer concert

Wij hebben in samenwerking met City Management Groningen het carillon weer zoveel mogelijk gepromoot. Dat gebeurde o.a. op de genoemde Open Torendag waarbij als extra attractie ter afsluiting op de eerste trans een koperblazer concert werd gegeven in combinatie met de beiaard.

zomerconcerten
zomerconcerten

De 6 speciale zomerconcerten in de maanden juni, juli en augustus zijn voornamelijk gegeven door gastbeiaardiers. Gebleken is dat de speciale luisterplek in de tuin van het Prinsenhofcomplex zich kan verheugen in de belangstelling van een vaste groep.

gorbatsjov
gorbatsjov

Bij het bezoek van de heer Gorbatsjov aan Groningen op zaterdag 13 december zijn op het carillon van de Martinitoren Russische volksliederen gespeeld wat zelfs de landelijke pers heeft gehaald.

eigen folder
eigen folder

In 2003 hebben wij ook voor het eerst een eenvoudige folder met informatie over de beiaard, de toren, de andere klokken en over de speciale concerten, in eigen beheer uitgegeven.

eigen website
eigen website

Een eigen website.  Op www.martinicarillon.nl kan alle relevante informatie over de stichting en de beiaard worden opgezocht.

open torendag
open torendag

Bij de Open Torendag hadden wij een speciale beeld- en geluidverbinding met de speelcabine bovenin de toren waardoor ook het publiek op de begane grond kon zien en horen hoe een beiaard bespeeld wordt.