1672
Tijdens het beleg van de stad door Bommen Berend (de Bisschop van Münster) in 1672 werden veel kogels en stenen in de stad geschoten. Op zondag 29 juli vond een hevige beschieting plaats waardoor veel mensen werden gedood en veel gebouwen werden beschadigd. Op die dag werd tijdens de dienst in de kerk een bres geschoten in de zuidoosthoek van de toren tussen de tweede en derde trans, waarbij ook het uurwerk en de uurwijzers werden beschadigd. Ook op 14 en 15 augustus ontstond door beschieting schade aan de kerk en de toren.

Dit jaar besluit de Raad om, ter bestrijding van de brand, een waterbak op de toren te plaatsen. Na 1672 werd elk jaar op 17 augustus het ontzet van de stad gevierd. Na 1 januari 1701 (invoering Gregoriaanse kalender in Groningen) was dit feest op de 28ste augustus. Deze nieuwe kalender sprong, vergeleken met de daarvoor geldende Juliaanse kalender, nl. 10 dagen vooruit.
Daags tevoren werden om 18 uur de klokken geluid. Op de feestdag zelf luidde men de klokken om 8, 12, 16 en 20 uur, waarbij ook het klokkenspel werd bespeeld. Tussen 1796 en 1839 werd, i.v.m. politieke verwikkelingen, de 28ste augustus niet plechtig herdacht. Pas in 1839 en daarna werd "de victorie" weer gevierd.