1826
Er wordt eindelijk een bliksemafleider op de toren aangebracht.