2017
De door de studenten van de Hogeschool in Leeuwarden gemaakte 3 D scan van de kerk en de toren, inclusief de beiaard, is op 12 juli feestelijk vertoond. Op die dag werd ook het jubileum van de Vrienden van de Martinikerk onder grote publieke belangstelling gevierd

Onze jukebox waarover wij het vorige jaar berichtten, kon op de Open Torendag 2017 voor het eerst in gebruik worden genomen.

Het project om de jeugd van de basisscholen kennis te laten maken met de beiaard is verder ontwikkeld.

De website is in 2017 wederom vernieuwd en aantrekkelijker gemaakt voor de gebruikers. Voor het eerst zijn bijvoorbeeld alle versteken van de automatische speeltrommel vanaf 2003 in beeld gebracht.

Wij werden aangenaam verrast door de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag die onze site wil opnemen in haar archief.

De gemeente heeft op ons verzoek toestemming gegeven om te starten met een voorzichtige proef om bij trouwerijen het carillon te bespelen, maar daar is nog weinig gebruik van gemaakt.