2011
De stichting heeft ook meegedaan aan de 28 augustus-festiviteiten door de reizende beiaard de Paltz beschikbaar te stellen.
De stichting heeft ook weer meegewerkt aan het tweejaarlijks Eem-en Weemfestival op 13 mei.
Tegenwoordig wordt de speeltrommel van het automatische carillon, dat eens in het kwartier een wijsje laat horen, 4maal per jaar opnieuw verstoken.
op 29 september heeft een Duits bureau  onderzoek  gedaan naar de ophanging van de klokken in de Martinitoren Bij dat onderzoek werden alle klokken langdurig geluid om na te gaan of dat nadelige effecten heeft op de bouwkundige staat van de Martinitoren.  Het onderzoek trok landelijk de aandacht van verschillende media.

===================================