Het is deze week 70 jaar geleden dat Groningen door de Canadezen werd bevrijd. Beiaardier Auke de Boer zal in zijn wekelijkse bespeling op zaterdag 18 april hier aandacht aan schenken met een muzikale terugblik met muziek uit de meidagen van 1945. Te horen zullen zijn vele evergreens, eertijds gezongen door de Andrews Sister, Vera Lyn, Willy Walden, Eddy Christiani en anderen met songsals Happy days are here again, Bei mir bist du shein ( Andrews Sisters),Colobel Bogeys March, White cliffs of Dover, Lille Marlene, From the time to say goodbye.
Maar ook zal het Canadese Volkslied“ O Canada” als eerbetoon op het carillon vanaf de Martinitoren te horen zijn.
Auke de Boer speelt deze muziek tijdens de marktbespeling van 11.00 tot 12.00 uur. Er is een beperkte mogelijkheid voor degene die dit graag ‘live’ op de toren mee willen maken. Men kan zich daarvoor melden bij het secretariaat van de Stichting Martini Beiaard Groningen per mail
naar:  david.van.dijk@ziggo.nl
De eerste tien aanmeldingen mogen mee de toren op.