Op donderdag 26 oktober 2017 zal mw. Heleen van der Weel  uit Den Haag het carillon van de Martinitoren bespelen .

Zij doet dat van ongeveer 17.15 uur tot 18.00 uur ter vervanging van de stadsbeiaardier Auke de Boer. Zij speelt in het kader van het 15-jarig bestaan van de Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis.

Omdat het thema van het congres ‘Feesten’ is, bevat het programma de volgende onderdelen:

* Trumpet tune
* enkele volksdansen
* enkele marsen
* ‘Vuurwerk’ uit de ’28 augustus-suite’ van de Groninger  Mr.         Romke de Waard, die tijdens zijn leven raadsheer bij  de Hoge Raad was en zich een  enthousiast beiaardpromotor toonde.

Mevrouw Van der Weel is beiaardier van het Vredespaleis in Den Haag, een van de drie beiaardiers van het Koninklijk Paleis in Amsterdam en stadsbeiaardier van Den Haag van 1975-2012.

Zij studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Leiden en publiceert over de geschiedenis en het functioneren van carillons en de bespelers in binnen- en buitenland.